Výběr referenčních zakázek / Praha, MŠ Letenská, 2018

MŠ Letenská, sestava Loď a vodní herní sestava MŠ Letenská, herní sestava Loď MŠ Letenská, herní sestava Loď
MŠ Letenská, Archimédův šroub MŠ Letenská, vodní koryto s přehrádkami a výpustí Otočný panáček