Výběr referenčních zakázek / Praha 10, MŠ Podléšková, 2014

Prostor před rekonstrukcí Prostor po rekonstrukci