Výběr referenčních zakázek / Klášter Teplá, vodní hřiště, 2015

Klášter Teplá, vodní hřiště Vertikální mlýnek Archimédův šroub, překlápěcí žlab, sestava žlabů
Archimédův šroub, vodní pumpa Vodní hřiště, vertikální mlýnek, stavidla Vodní hřiště