Výběr referenčních zakázek / Praha 2, Havlíčkovy sady, 2012

Praha, Havličkovy sady - vláček Praha, Havličkovy sady - vláček Praha, Havličkovy sady - hry s pískem
Praha, Havličkovy sady - kachní rodinka Praha, Havličkovy sady Praha, Havličkovy sady - balanční lávka